ScrollToTop

Jeden z najczęściej powtarzanych mitów na temat autyzmu mówi o tym, że osoby zmagające się z nim nie lubią ludzi. Tymczasem osoby dorosłe, które wspominają swoje dzieciństwo, bardzo często wspominają swoje pragnienie nawiązania bliższych relacji nie tylko z krewnymi, ale i z rówieśnikami nawet pomimo nieco innych sugestii płynących z ich zachowania. Nie jest też prawdą, że osoby z autyzmem nie okazują uczuć. Ich odczuwanie uczuć nie różni się aż tak bardzo, jak ma to miejsce w przypadku osób zdrowych, one same zaś są okazywane na wiele sposobów. Mitem jest nawet to, że osoby z autyzmem nie lubią przytulania, okazuje się bowiem, że wiele osób wręcz uwielbia taką formę kontaktu.


Trudno też o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, czy osoby z autyzmem są smutne, czy też raczej radosne. Nietrudno się domyślić, że nie ma tu żadnej reguły. Prawdą jest jednak to, że zrozumienie otaczającego je świata jest trudniejsze i często wymaga wytężonej pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma w niej miejsca na optymizm.


Nieprawdziwe, i to na każdej płaszczyźnie, jest przekonanie, że za autyzm dzieci odpowiadają rodzice. Występowanie autyzmu jest uzależnione od wieluczynników, nie ma jednak wśród nich umiejętności bycia odpowiednim rodzicem. Nie jest też prawdą to, że autyzm zawsze łączy się z genialnymi umiejętnościami.

dziecko z autyzmem

Nasza Planeta A

Ośrodek działa na podstawie wydanego zaświadczenia nr 45/16 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Planeta A.

Planeta A jest przeznaczona dzieciom z zaburzeniami całościowymi - autyzm, Asperger z niepełnosprawnością sprzężoną.

Uczniowie są przyjmowani na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ze względu na sprzężoną niepełnosprawność uniemożliwiającą korzystanie z innych placówek.

Codzienne życie dziecka korzystającego Planety A przebiega według ściśle określonego planu dnia. Dzienny pobyt w placówce wynosi do 9 godzin (7-16),w tym czasie dzieci uczestniczą w indywidualnych i grupowych zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych z oligenofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem oraz fizjoterapeutycznych.

Nasi pracownicy

Osoby pracujące z dziećmi to nauczyciele, terapeuci, logopedzi, psychologowie dbający o realizację nadrzędnego celu PLANETY A, czyli danie możliwości do jak najbardziej samodzielnego zafunkcjonowania w każdym aspekcie życia dziecka.

Kontakt

Dzienny ośrodek terapeutyczny dla dzieci z autyzmem

Kielce, ul. Wojska Polskiego 136

+48 733 000 178