ScrollToTop

Zajęcia z Muzykoterapii

muzyko terap 00Dobry, a zatem przede wszystkim dający efekty program zajęć muzykoterapii, musi być skonstruowany w oparciu o różne czynniki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach muzykoterapii, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i upodobań każdego dziecka. Ważne bowiem jest dobranie właściwych instrumentów, typu muzyki, czy też zabaw muzycznych.

Terapia integracji sensorycznej

is male 00Terapia SI kierowana jest do dzieci przejawiających dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej...