ScrollToTop

Metoda Krakowska jest programem terapii dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Twórczyniami tej systemowej terapii są – Elżbieta Wianiecka i Jagoda Cieszyńska. 

Podstawowym założeniem Metody Krakowskiej jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka przez stymulację językową, a jeśli jest to niemożliwe – poprzez wykształcenie alternatywnej formy komunikacji (pismo), która ma prowadzić do wzbudzenia w dziecku potrzeby i chęci mowy. Nie chodzi jednak wyłącznie o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o kolejne etapy  w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych dziecka.