ScrollToTop

Wielu rodziców dzieci, które chorują na autyzm zastanawiają się, jakiego rodzaju zachowania powinny wzbudzać ich niepokój. Oczywiście psychologiczna literatura fachowa czy różnego typu strony internetowe zajmujące się tym tematem, wymieniają mnóstwo różnych objawów. Rodzice jednak potrzebują bardzo konkretnych informacji dotyczących tego, jakie zachowania trzyletniego dziecka powinny zwracać ich uwagę, gdyż mogą one wskazywać na autyzm. Do specjalisty warto się udać wówczas, gdy nasze trzyletnie dziecko nie jest w stanie wykonać poniższych czynności, albo też wycofała się z niektórych z nich.

Są to takie umiejętności jak:

iStock 475005272- korzystanie z nocnika;
- zadawanie pytań, wynikających z ciekawości świata;
- czerpanie przyjemności z oglądania książeczek czy słuchania bajek, jakie opowiada rodzic;
- bawienie się „na niby”, przykładowo w dom;
- zapraszanie rodzica do wspólnej zabawy;
- zabawa z innymi dziećmi oraz wymienianie się z nimi zabawkami;
- umiejętność czekania na swoją kolej podczas zabawy;
- wykorzystywanie zabawki w sposób zróżnicowany;
- układanie nieskomplikowanych układanek;
- przedstawianie się oraz informowanie o tym ile ma lat.

Nie ma wątpliwości, że wychowywanie dziecka z autyzmem jest bardzo trudnym zadaniem. Rodzicom jest przykro, gdy okazuje się, że ich dziecko nie odczuwa do nich przywiązania, a do tego często czują się oni zupełnie bezradni i pozbawieni jakiejkolwiek pomocy. Dzisiaj jednak, zakres wiedzy dotyczącej tej choroby jest znacznie szerszy, dzięki czemu lekarze, jak i rodzice mogą nieco lepiej zrozumieć dzieci autystyczne oraz ich wewnętrzny świat. Łatwiej jest także odkryć ich mechanizmy obronne i adaptacyjne, czy zauważyć cierpnie, które im towarzyszy.