ScrollToTop

O autyzmie mówi się ostatnio coraz więcej. Nie wszyscy, którzy wypowiadają się na jego temat podają jednak właściwe informacje – przez to rodzi się więc wiele plotek. Mnóstwo osób uważa na przykład, że autyzm to choroba. Tymczasem jest to zaburzenie rozwoju! Dnia 2 kwietnia obchodzi się Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Tymczasem powszechna wiedza na temat tego zaburzenia jest niebezpiecznie mała. Od czasu pojawienia się filmu „Rain Man” systematycznie się rozwija, jednak nadal wiele osób myli pewne pojęcia. Tymczasem naukowcy szacują, że nawet 1 dziecko na 100 rodzi się właśnie z autyzmem

Osoby z autyzmem mają kłopoty w codziennym funkcjonowaniu. Przede wszystkim jest to związane z problemami w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Osobom z autyzmem ciężko jest nawiązywać relacje z innymi, ponieważ o pewnych rzeczach mogą nie pamiętać, a pewne rzeczy są dla nich barierą nie do pokonania. Chodzi tu między innymi o umiejętności wypowiadania słów, ale także i o język pozawerbalny – być może jeszcze trudniejszy dla osób z autyzmem do pojęcia i do nauczenia się. Co ważne, osoby z autyzmem mogą być odbierane przez innych jako inne, dziwne, namolne – starają się bowiem za wszelką cenę skontaktować z otoczeniem, choć ciężko im pojąć jak to robić. Wysoka świadomość społeczna na temat tego zaburzenia może być tu kluczem – jeśli wiemy, że mamy do czynienia z osobą z autyzmem, możemy postrzegać sytuację inaczej i starać się jej pomóc.

zaburzenia autyzmu

Ludzie z autyzmem są zdolni w jakichś sferach – ich organizm niejako rekompensuje pewne zdolności innymi. Nie można jednak traktować ich z tego względu jak geniuszy, ponieważ osób z naprawdę genialnymi umysłami i autyzmem jest jednak mało. Raczej mają one swoje zainteresowania i zdolności do zapamiętywania danych technicznych – czyli takich rzeczy, które nie wymagają intuicyjnego zachowania i myślenia. Mogą na przykład świetnie zapamiętywać trasy przejazdu autobusów, albo nawet odległe daty. Tylko co z tego, jeśli w codziennym życiu mają tak wielki problem?

Terapeuci zapewniają, że osób z autyzmem nie można traktować jako osób niesprawnych intelektualnie. Byłoby to dla nich krzywdzące. Na pewno jednak w kontaktach międzyludzkich mają olbrzymie problemy. Istotne jest odpowiednie na nie reagowanie – przestrzeganie w obcowaniu z nimi pewnych ustalonych reguł. To bardzo pomaga!