ScrollToTop

Dobry, a zatem przede wszystkim dający efekty program zajęć muzykoterapii, musi być skonstruowany w oparciu o różne czynniki. Na pierwszym miejscu należy postawić indywidualne potrzeby oraz upodobania dziecka. To właśnie do nich powinien być dopasowany charakter takich zajęć, a także ich forma. Musimy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny program zajęć tego typu, który spełni swoje zadanie w przypadku każdego dziecka.

Pod uwagę należy także wziąć program edukacyjny uczniów. Zajęcia z muzykoterapii powinny go uzupełniać, lub też do niego nawiązywać. Dlatego ważne jest dobranie właściwych instrumentów, typu muzyki, czy też zabaw muzycznych.

Autistic child school

Podczas organizowanych przez nas zajęć używamy instrumentów perkusyjnych, strunowych oraz klawiszowych. Korzystamy też z elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz rytmiki, instrumentarium Orffa, metody werbo-tonalnej, instrumentalistyki, czy też elementów relaksacji oraz terapii sensorycznej.

Do każdych zajęć zostają dobrane właściwe utwory muzyczne, które dodatkowo stymulują prowadzone ćwiczenia rytmizujące, aktywizujące oraz relaksujące. Dzięki muzyce, dzieci są pobudzane do ruchu, ale dźwięki pozwalają się im również odprężyć oraz uspokoić, przez co są bardziej zrelaksowane i chętniej odpoczywają. Muzykoterapia działa także terapeutycznie, ze względu na fakt, iż pozwala dzieciom się zintegrować i nawiązać ze sobą lepszy kontakt.