ScrollToTop

Terapia SI kierowana jest do dzieci przejawiających dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnejz trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową lub obniżoną aktywnością, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących i niedosłyszących. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.

IS1

W naszej placówce to ulubione zajęcia podopiecznych. Odbywają się regularnie, bo systematyczność jest jednym z podstawowych warunków powodzenia terapii.

Zajęcia zawsze są pełne humoru i dobrej zabawy. W trakcie terapii integracji sensorycznej prowadzone są ukierunkowane zabawy i aktywności, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne. Nasi terapeuci posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w prowadzeniu terapii.

is2

 is3