ScrollToTop

Dobry, a zatem przede wszystkim dający efekty program zajęć muzykoterapii, musi być skonstruowany w oparciu o różne czynniki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach muzykoterapii, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i upodobań każdego dziecka.

Musimy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny program zajęć tego typu, który spełni swoje zadanie w przypadku każdego dziecka. Pod uwagę należy także wziąć program edukacyjny uczniów. Zajęcia z muzykoterapii powinny go uzupełniać, lub też do niego nawiązywać. Dlatego też ważne jest dobranie właściwych instrumentów, typu muzyki, czy zabaw muzycznych.

muzyko terap 01

Podczas organizowanych przez nas zajęć używamy instrumentów perkusyjnych, strunowych oraz klawiszowych. Korzystamy też z elementów metody ruchu rozwijającego, rytmiki, metody werbo-tonalnej, czy też elementów relaksacji oraz terapii sensorycznej

muzyko terap 02

Do każdych zajęć zostają dobrane właściwe utwory muzyczne, które dodatkowo stymulują prowadzone ćwiczenia rytmizujące, aktywizujące oraz relaksujące. Dzięki muzyce, dzieci są pobudzane do ruchu, ale dźwięki pozwalają się im również odprężyć oraz uspokoić, przez co są bardziej zrelaksowane i chętniej odpoczywają. Muzykoterapia działa także terapeutycznie, ze względu na fakt, iż pozwala dzieciom się zintegrować i nawiązać ze sobą lepszy kontakt.

muzyko terap 00