ScrollToTop

Indywidualne zajęcia logopedyczne odbywają się wg ustalonego programu terapeutycznego. Mogą w nich uczestniczyć dzieci po diagnozie, na podstawie wywiadu z rodzicami oraz badania logopedycznego.

Logopeda lub neurologopeda, ocenia poziom występujących u dziecka zaburzeń mowy, na tej podstawie opracowuje plan terapii logopedycznej. Terapeuta wykorzystuje różne formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zarówno znaki manualne (gest Makaton) jak i obrazki, pismo czy różnorodne systemy graficzne (piktogramy, PECS).

logopeda 01 20190326 0749

Terapia korygowania wad mowy obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

 Oddziaływania te mają na celu:
– korygowanie zaburzeń mowy
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
– usprawnianie funkcji pokarmowych
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
– wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
– stwarzanie możliwości porozumiewania się uczniom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

logopeda 02 20190326 0737

logopeda 05 20190326 0742

Metody stosowane w ramach korygowania wad mowy:
– logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
– masaż logopedyczny wg dr E. Stecko
– elementy masażu C. Moralesa
– elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej
– elementy globalnej nauki czytania G. Domana
– elementy metody werbo – tonalnej
– Terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)
– Logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)
– Komunikacja wspomagająca (piktogramy, PCS, Makaton, przedmioty  rzeczywiste, obrazek).

Wszystkie metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

logopeda 03 20190326 0735