ScrollToTop

Celem zajęć z psychologiem jest usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka. Podczas sesji rozwijane są umiejętności społeczne, np.nawiązywanie kontaktu oraz podtrzymywanie go, dostrzeganie potrzeb swoich i innych, kształtowanie akceptowalnych społecznie zachowań. W czasie terapii doskonalimy zdolności rozpoznawania i nazywania emocji oraz prawidłowego wyrażania ich, czy też radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ważnymi elementami terapii są również poprawa koncentracji i rozwoju umiejętności myślenia przyczynowo skutkowego

psycholog 02 20190402 0104

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów dziecięcych, pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Celem zajęć jest usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka min. w zakresie:
- umiejętności społecznych
- rozwoju emocjonalnego
- funkcji poznawczych
- percepcji wzrokowej
- percepcji słuchowej
- koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowej
- motoryki dużej i małej
- mowy czynnej i mowy biernej
- samodzielności
- zdolności koncentracji uwagi

psycholog 03 20190402 0102

Zajęcia z psychologiem w naszej placówce odbywają się w formie indywidualnej oraz grupowej. Plany pracy są opracowane i przystosowane do potrzeb każdego dziecka

psycholog 07 20190402 0093