ScrollToTop

Terapia integracji sensorycznej

Terapia SI kierowana jest do dzieci przejawiających dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej...