ScrollToTop

Nasi pracownicy

Osoby pracujące z dziećmi to nauczyciele, terapeuci, logopedzi, psychologowie dbający o realizację nadrzędnego celu PLANETY A, czyli danie możliwości do jak najbardziej samodzielnego zafunkcjonowania w każdym aspekcie życia dziecka.