ScrollToTop

Oferta

Wspomagamy Rozwój Dzieci Z Autyzmem

W Planecie A pracujemy z wykorzystaniem następujących metod, które wpływają na rozwój:

a) kompetencji psychoruchowych:

 • metoda integracji sensorycznej
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherbourne
 • metoda Swietłany Masgutowej
 • metoda Knilów
 • kinezjologia edukacyjna P.Denisona
 • metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku
 • metoda Dobrego Startu
 • metoda Affolter
 • metoda Knillów
 • terapia ręki

b) kompetencji społecznych:

 • socjoterapia
 • dogoterapia
 • elementy dramy
 • metoda powieści ruchowej J.C.Thulin

c) kompetencji komunikacyjnych:

 • psychostymulacyjna metoda rozwoju mowy i myslenia
 • systemowa terapia językowa
 • metoda J.Cieszyńskiej-elementy Metody Krakowskiej
 • metoda Dobrego Startu
 • metoda 18 struktur wyrazowych
 • piktogramy
 • Makaton
 • praca wykorzystaniem komunikatorów

d) poprawę stanu zdrowia

 • rehabilitacja
 • masaż klasyczny
 • masaż dźwiękiem