ScrollToTop

Bez wątpienia dzieci z chorobą jaką jest autyzm postrzegają świat nieco inaczej - w inny sposób odbierają bodźce zmysłowe, a nawet kolory. Jednakże, istnieją badania, które wskazują na to, że dzieci autystyczne dużo lepiej niż całkowicie zdrowe osoby mogą radzić sobie z różnymi zadaniami, takimi jak rozpoznawanie kształtów umieszczonych skomplikowanie na tle czy trwalej zapamiętują szczegóły, co zdaniem naukowców jest związane z nieprzeciętną ostrością wzroku.

Prawdą jest też fakt, iż wśród autystyków znacznie częściej aniżeli wśród zdrowych osób obserwuje się wyjątkowe umiejętności. Takie osoby określa się mianem „sawantów”. Te wyjątkowe umiejętności mogą dotyczyć bardzo specjalistycznych i zarówno wąskich dziedzin. Upośledzenie funkcjonowanie w formie autyzmu może współistnieć z niesamowitymi zdolnościami, takimi jak fenomenalna pamięć lub wielki talent matematyczny, muzyczny czy plastyczny. Każdy kto choć raz obejrzał film pod tytułem „Rain Man”, był pewnie pod wrażeniem nieprzeciętnej pamięci głównego bohatera, czyli Raymonda Babbita. Bohater ten potrafił bowiem wyrecytować “z głowy” tekst 7600 książek. Nie wszyscy jednak wiedzą, że
pierwowzorem tej postaci był autystyk Jim Peek, a w literaturze, także tej specjalistycznej, opisano już wiele podobnych przypadków.


iStock 113146249


Poza doskonałą pamięcią, chorzy na autyzm mogą nas zadziwić oszałamiającą wiedzą z dziedzin, takich jak geometria, astronomia czy matematyka. Na przykład potrafią rozkładać liczby na czynniki pierwsze i wyciągać pierwiastki w pamięci, perfekcyjnie radzić sobie z czytaniem trudnych map i określać pozycje w oparciu o punkty orientacyjne. Prawdopodobnie jest to możliwe, dzięki specyficznej umiejętności nadawania kolorów i kształtów cyfrom. Wśród tak zwanych „sawantów” można znaleźć genialnych poetów, muzyków, malarzy, osoby obdarzone słuchem absolutnym czy fotograficzną pamięcią i wielu innych utalentowanych ludzi z bardzo rzadkimi zdolnościami, na przykład związanymi z postrzeganiem pozazmysłowym.


Autyzm - gdzie szukać pomocy?  

Na szczęście od jakiegoś czasu autyzm przestaje być już wstydliwą chorobą. Napawa optymizmem fakt, że odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą w pewnym sensie leczyć autyzm. Niestety, wspomniane niesamowite zdolności, jak na przykład umiejętność grania usłyszanej melodii na wielu instrumentach, mogą współistnieć z bardzo głęboką chorobą, przejawiającą się upośledzeniem umiejętności językowych i społecznych. Szacuje się, że wśród chorych na autyzm około 10% to stanowi grupa autystyków “sawantów”, a najnowsze badania wskazują, że ta liczba może być nawet znacznie większa. Procenty robią wrażenie, jednak trzeba pamiętać, że wyjątkowa, ale izolowana i często nieprzydatna umiejętność w życiu codziennym dziecka nie może brać góry nad intensywnym wysiłkiem w ułatwieniu mu zwykłego, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zatem planując terapię dziecka z autyzmem nie należy uporczywie szukać niezrozumiałego geniusza, ale jeśli dziecko wykazuje jakieś wyjątkowe zdolności to warto je uwzględnić w dalszej terapii. Wykorzystanie tych zdolności w zajęciach terapeutycznych może być czynnikiem, który pozwoli otworzyć dziecko na świat i zachęcić je do dalszej pracy, poprzez podnoszenie swoich umiejętności komunikacyjnych i społecznych.