ScrollToTop

Dzienny ośrodek terapeutyczny
dla dzieci z autyzmem

Zobacz naszą ofertę

W atmosferze pełnego zrozumienia, empatii i akceptacji rozbudzamy zainteresowania naszych uczniów otaczającym ich światem. Odziaływaniami dydaktycznymi i terapeutycznymi zaspakajamy ich potrzeby rozwojowe, edukacyjne i psychiczne.

Witamy!

Naszym celem jest, aby dzieci mogły być przede wszystkim szczęśliwe.

Dlatego tak ważna jest poprawa rozwoju psychoruchowego dziecka, rozwijanie jego kompetencji komunikacyjnych i społecznych, co wpływa na polepszenie stanu zdrowia oraz wyrabianie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym.

Spokojne miejsce

Nieodpłatny dojazd do ośrodka

Sprawdź szczegóły

Autyzm Kielce

Nasi pracownicy

Osoby pracujące z dziećmi to nauczyciele, terapeuci, logopedzi, psychologowie dbający o realizację nadrzędnego celu PLANETY A, czyli danie możliwości do jak najbardziej samodzielnego zafunkcjonowania w każdym aspekcie życia dziecka.

Przeczytaj więcej

Nasz ośrodek

Jesteśmy wyjątkowym miejscem, które umożliwia samorealizację uczniów na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania. Naszym celem jest zaspokojenie odrębnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychicznych dzieci.

Przeczytaj więcej

Dlaczego warto nas wybrać?

Roczne przygotowanie przedszkolne. Kształcenie specjalne od 5 do 8 roku życia. Rewalidacja od 3 do 9 roku życia.

Przeczytaj więcej

Kształcenie do 16 roku życia.

Przeczytaj więcej

Szkoła przysposabiająca do zawodu. Kształcenie do 25 roku życia.

Przeczytaj więcej

Wspomagamy rozwój dzieci z autyzmem

Nasza misja

To co nas wyróżnia to atmosfera pełna zrozumienia, empatii i akceptacji, w której rozbudzamy zainteresowania dzieci otaczającym ich światem. Oddziaływaniami dydaktycznymi i terapeutycznymi staramy się zaspokajać odrębne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i psychiczne z zakresu:

  • Kompetencji psychoruchowych

  • Kompetencji społecznych

  • Kompetencji komunikacyjnych

  • Poprawy stanu zdrowia