ScrollToTop

Kim jesteśmy

Wyjątkowym miejscem, którego celem jest: poprawa rozwoju psychoruchowego dziecka, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych, wpływanie na polepszenie stanu zdrowia oraz wyrabianie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym.

Dlaczego warto nas wybrać

Planeta A umożliwi samorealizację uczniów na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania.

Nasza Misja

W atmosferze pełnego zrozumienia, empatii i akceptacji rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem wspieramy rozwój zainteresowań indywidualnych, kształtujemy umiejętności funkcjonowania w grupie i społeczności lokalnej. Oddziaływaniami dydaktycznymi i terapeutycznymi staramy się zaspokajać odrębne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i psychiczne uczniów PLANETY A.

Aby to osiągnąć stosujemy między innymi:

 • biblioterapię
 • arteterapię
 • dramę
 • metodę ośrodków pracy
 • metodę rozwijania percepcji wzrokowej wg Frosting
 • metody podążania za dzieckiem
 • metodę rozwijania umiejętności grafomotorycznych wg Tymichowej
 • metoda malowania dziesięcioma palcami
 • techniki plastyczne
 • rozmowę kierowaną
 • socjoterapię
 • zabawy i ćwiczenia z elementami muzyki


W PLANECIE A dzieci i młodzież realizują obowiązek kształcenia na poszczególnych szczeblach edukacji:

Przedszkole-roczne przygotowanie przedszkolne

 • kształcenie specjalne od 5 do 8 r.ż
 • rewalidacja od 3 do 9 r.ż


Szkolny

 • Etap II i III (szkoła podstawowa) do 16 r.ż
 • Etap IV (gimnazjum)
 • Etap V(szkoła przysposabiająca do zawodu) do 25 r.ż