ScrollToTop

 

Wczesne wspomaganiu rozwoju

Dzięki indywidualnemu programowi czesnemu wspomaganiu rozwoju dziecka, w przypadku dziecka ze spektrum autyzmu mogą zostać stworzone odpowiednie warunki do ukazania się jego potencjału. Takiego rodzaju wsparcia dla dziecka można udzielać zarówno w momencie, kiedy otrzymaliśmy już diagnozę czy też specjalistyczne rozpoznanie dotyczące autyzmu, jak i przed tym faktem.

Zazwyczaj WWR jest kojarzone z zajęciami prowadzonymi w poradniach, jednak tak naprawdę wszyscy bliscy dziecka powinni zostać zaangażowani w stworzenie dla niego środowiska, w którym będzie mogło ujawnić swoje możliwości.

iStock 104213957

WWR to między innymi ćwiczenia, których używa się na samym początku całego procesu. Dzięki poszczególnym zabawom rodzice mogą stymulować rozwój swojej pociechy i jednocześnie nawiązywać głębszy kontakt z dzieckiem. Takie wspieranie rozwoju powinno zostać dostosowane indywidualnie do konkretnego dziecka, najlepiej we współpracy ze specjalistami.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – widoczne efekty

Terapia rozpoczęta odpowiednio wcześnie naprawdę wspomaga rozwój dzieci z autyzmem, co pokazują przeprowadzone badania. Dlatego też, obecnie koncentrujemy się na wczesnym wykrywaniu autyzmu.

Mózg bardzo małych dzieci jest jeszcze wyjątkowo plastyczny, co oznacza, że ścieżki neuronowe są w nim tworzone łatwo. Gdy stworzymy dziecku odpowiednie środowisko, mózg jest w stanie się do niego dostosować. Dobrze jest zatem zadbać o to by było ono jak najbogatsze pod względem terapeutycznym oraz dopasowane do wyzwań rozwojowych.